Історія кафедри

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ

З 1934 по 1937 роки кафедрою шкірних та венеричних хвороб завідував професор Ф.І.Ширяєв, наукові праці якого були присвячені питанням клініки та лікування гонококової інфекції. В 1937-1951 рр. завідуючим кафедри був професор Б.Я.Каплун, яким були описані застосування та побічні явища сальварсанових препаратів при лікування сифілітичної інфекції. В 1951-1961 рр. кафедрою завідував професор А.А.Кройчик, наукові праці та дослідження якого були присвячені вивченню етіології, патогенезу, клініки, лікування, профілактики псоріазу та грибкових захворювань шкіри.


проф. Ф.І.Ширяєв


проф. Б.Я.Каплун


проф. А.А.Кройчик


В 1961-1976 рр. завідуючим кафедрою був Микола Олександрович Торсуєв, відомий дерматовенеролог та лепролог, заслужений діяч науки, д.м.н., професор. Всебічне вивчення лепри принесло М.О.Торсуєву загальне визнання в усьому світі та обрання його членом Комітету експертів ВОЗ з лепри ООН, членом редакційної ради міжнародного журналу з лепри, членом-кор. Аргентинської асоціації дерматологів і лабораторії з вивчення лепри.

професор М.О.Торсуєв

Великою заслугою М.О.Торсуєва є організація ним в 1947 році Ростовського-на-Дону експериментального клінічного лепрозорія, головним лікарем якого М.О.Торсуєв був зі дня заснування. Під його керівництвом лепрозорій став науково-дослідницьким центром з вивчення лепри не тільки в країні, а й в усьому світі. М.О.Торсуєвим були опубліковані монографії: «Распознавание и дифференциальная диагностика лепры», «Краткий справочник по борьбе с лепрой», «Лепра», видані бібліографії наукових робіт авторів з лепри, проводився щорічний випуск збірок наукових робіт з лепрології та дерматології. Більш ніж 20 наукових спілок вибрали М.А.Торсуєва почесним членом.

Наукові дослідження М.О.Торсуєва були присвячені гістоморфологічним змінам нервового апарату шкіри, професійним захворюванням шкіри. Вперше ним були описані варіант хвороби Сеттона з ангіомою в центрі лейкодерми, кератоакантома, синдром Сенира-Ашера, шанкриформна піодермія, написана ціла низка книг: «П.В.Никольский», монографія з С.Е.Горбовицьким «Т.П.Павлов (1860-1932) и его школа (к 100-летию со дня рождения)». М.О.Торсуєв приділяв особливу увагу методиці викладання шкірних та венеричних хвороб, тому була присвячена низка статей, у співавторстві з О.С.Зеніним був видан підручник українською мовою «Шкірні та венеричні хвороби» (1967), у співавторстві з І.І. Потоцьким «Кожные и венерические болезни» (1978). Під керівництвом М.О.Торсуєва було виповнено та захищено 16 докторських та 56 кандидатських дисертацій. За запрошенням керівництва Донецького медичного інститу після відходу на пенсію професора А.А.Кройчика, М.О.Торсуєв приїхав в м. Донецьк та з 10 серпня 1961 року очолив кафедру шкірних та венеричних захворювань. За його активної участі було побудовано триповерхову будівлю міського шкірно-венерологічного диспансеру №1 на 100 ліжок, з аудиторією на 150 місць. В 1962 році на базі шкірно-венерологічного диспансеру була розгорнута кафедра шкірних та венерологічних хвороб. При участі М.О.Торсуєва на територіїї шкірно-венерологічного диспансеру було побудовано другий п’ятиповерховий корпус, розрахований на 200 ліжок. М.О.Торсуєв опублікував 516 наукових робіт, з них 9 монографій та 48 статей за кордоном. За видатні заслуги в розвитку медичної науки та підготування кадрів М.О.Торсуєву було присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки. За період роботи він був нагороджен медалями, почесними грамотами ректората. В серпні 1976 року М.О.Торсуєв передав кафедру професору М.Н.Бухаровичу, який з 1965 року працював під його керівництвом та був його учнем, а сам залишився працювати на посаді професора-консультанта.

Проф. М.Н.Бухарович

В 1976-1987 роках кафедрою шкірних та венеричних хвороб завідував професор М.Н.Бухарович. Автор більш ніж 370 друкарських наукових робіт, у тому числі 4 монографій, 18 публікацій в зарубіжній пресі, 22 винаходів, раціоналізаторських пропозицій, методичних рекомендацій. Основні наукові праці професора М.Н.Бухаровича були присвячені питанням сифілісу, гонорології, алергодерматозів, псоріатичної хвороби, бальнеотерапіїї шкірних хвороб, сучасним аспектам педагогіки вищої школи. Під керівництвом М.Н.Бухаровича були підготовлені один доктор та 10 кандидатів медичних наук. Він нагороджен 3 медалями, відзнакою відмінника охорони здоров’я та вищої школи.

Проф. В.М.Романенко

В 1985-1995 роках завідуючим кафедри дерматології та венерології факультета удосконалення лікарів був професор В.М.Романенко, яким було написано 5 монографій, у тому числі «Хронические буллезные дерматозы» в співавторстві з М.О.Торсуєвим і Н.Д.Шеклаковим, присвячених етіології, патогенезу, клініці, терапії хронічних дерматозів і сіфіліса, педагогіці вищої школи.
З 1995 року В.М.Романенко був завідуючим студентської кафедри шкірних та венеричних хвороб Донецького медичного університету.


Проф. В.М.Ковальов

В 1987-1995 роках завідуючим студентської кафедри шкірних та венеричних хвороб був професор В.М.Ковальов, який вивчав питання етіології, патогенезу, клініки та лікування хронічних дерматозів, сифіліса.
Професор В.М.Ковальов видав монографію «Угревая болезнь».
Проф. Р.Ф.Айзятулов

З 1995 року завідуючим кафедрою шкірних та венеричних хвороб факультета післядипломної освти ДонДМУ ім.М.Горького став професор Р.Ф.Айзятулов. Основні наукові дослідження Р.Ф.Айзятулова присвячені питанням етіологіїї, патогенезу, лікування, профілактики алергічних васкулітів шкіри та тяжких хронічних дерматозів; епідеміології, патогенезу, клініки, лікування та профілактики мікозів ступнів у гірників вугільних шахт; терапії та профілактиці хвороб, які передаються статевим шляхом; проблемам деонтології та педагогіки вищої школи.

Айзятулов Р.Ф. вперше організував в 1995 році та проводить виїздні цикли тематичного удосконалення та передатестаційні цикли для лікарів дерматовенерологів більшості регіонів України.

З 2001 р. професор Айзятулов Р.Ф. є організатором щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференцій з міжнародною участю, які входять до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій…».

Р.Ф.Айзятулов з лютого 1995 р. по серпень 2004 р. був завідувачем кафедри дерматовенерології факультету післядипломної освіти ДонДМУ, а з 1 вересня 2004 р. – завідувач кафедри дерматовенерології. З 1 вересня 2005 року була проведена реорганізація кафедри та було створено 2 кафедри: кафедра дерматовенерології (навчання проходили студенти всіх факультетів та лікарі дерматовенерологи, завідуючий професор Айзятулов Р.Ф.) і кафедра дерматовенерології та косметології (завідуюча професор Проценко Т.В.). На той час на кафедрі дерматовенерології (завідуючий професор Айзятулов Р.Ф.) працювали 16 викладачів (7 докторов медичних наук та 9 кандидатів медичних наук).

Р.Ф.Айзятулов є віце-президентом Української асоціації лікарів дерматовенерорлогів та косметологів, членом редколегії низки наукових журналів, дійсним членом Європейскої академії дерматології та венерології та Нью-Йоркської академії наук. Указом президента України від 20 серпня 2007 року №715 йому присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України». За заслуги перед українським народом 23 серпня 2011 року Р.Ф.Айзятулов був нагороджен Грамотою Верховної Ради України, 8 вересня 2011 року Почесною Грамотою МОЗ України. Р.Ф.Айзятулов є засновником в 2000 році та головним редактором науково-практичного журналу «Журнал дерматовенерології та косметології ім.М.О.Торсуєва», який входить до «Переліку…» ДАКа України. Айзятулов Р.Ф. є автором понад 600 друкованих праць. Під його керівництвом виконано 2 докторські та 6 кандидатських диссертацій.

У зв’язку з проведенням антитерористичної операції Донецький національний медичний університет був переміщений з тимчасово окупованої території України і з 13 листопада 2014 року має юридичну адресу: вул.Привокзальна 27, м.Лиман 84404, Україна. Клінічна база кафедри дерматовенерології та косметології розташована за адресою: вул.Вокзальна (Свердлова) 16, м.Слов’янськ 84109, Донецька область, Україна, КЛПУ Мiський шкiрно-венерологичнiй диспансер м.Слов’янська, де з грудня 2014 року співробітниками кафедри проводиться лікувальна робота, а також надається консультативна допомога населенню Донецької області.

На кафедрі дерматовенерології та косметології згідно учбовому розкладу по індивідуальному плану на контрактній основі проводяться:

  • Спеціалізація “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” / тривалість навчання 5 (п´ять) місяців для лікарів, які закінчили інтернатуру за спеціальністю “Лікувальна справа”.
  • Спеціалізація “ДИТЯЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” / тривалість навчання 4 (чотири) місяці для лікарів, які закінчили інтернатуру за спеціальністю “Педіатрія”.
  • Спеціалізація “ДИТЯЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” / тривалість навчання 1 (один) місяць для лікарів, які закінчили інтернатуру за спеціальністю “Лікувальна справа”.
  • Передатестаційний цикл «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» / тривалість навчання 1 (один) місяць.
  • Передатестаційний цикл «ДИТЯЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» / тривалість навчання 1 (один) місяць.
  • Стажування «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» / тривалість навчання 1 (один) місяць.
  • Курси тематичного удосконалення / тривалість навчання 1 (один) місяць.

На теперішній час на викладацьких посадах працюють: завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Айзятулов Рушан Фатіхович; учбовий доцент, кандидат медичних наук, доцент Полях Яна Олексіївна та кандидат медичних наук, доцент Центило Сергій Віталійович, який знаходиться у відпустці до закінчення антитерористичної операції.